Pravidlá súťaže Leto s Favabom

ŠTATÚT A PODMIENKY SÚŤAŽE (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: FAVAB s.r.o.
Sídlo: Rožňavská ul. 1, 831 04 Bratislava
IČO: 313 313 78
DIČ: SK 2020335669
Zapísaný v registri: Obchodný reg. Bratislava III. v r. 1992 v.č, 3399/B

Názov súťaže:

"Leto s Favabom"

Termín konania súťaže:
Súťaž sa uskutoční v období od 04.08.2023 (dátum začatia) do 05.09.2023

(dátum ukončenia).
V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť:

  • každý zákazník, zákazníčka, ktorý zašle fotografiu v oblečení zn. FAVAB
    do ukončenia súťaže.

Podmienky účasti v súťaži:

  • zákazník/zákazníčka, pridá fotografiu v oblečení zn. favab pod FB súťažným príspevkom v komentári -  na www.facebook.com/favab.slovakia/
  • pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:
    súhlasil so zverejnením fotografie na FB stránke firmy Favab a podmienkami GDPR

Výhra:
Výhrou v súťaži je:


1. miesto - modely podľa vlastného výberu na e-shope firmy FAVAB - t.j.
zn. FAVAB - www.favab.sk vo výške 120,- Eur maloobchodných cien


2. miesto - modely podľa vlastného výberu na e-shope firmy FAVAB - t.j.
zn. FAVAB - www.favab.sk vo výške 60,- Eur maloobchodných cien

 Každý súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojí / teda uverejní svoju fotografiu v oblečení FAVAB/ získa po uverejnení fotografie jedinečný kód na zľavu 25%. Tento kód mu bude zaslaný súkromnou správou na FB. V prípade, ak kód neobdrží, nech nás kontaktuje na eshop@favab.sk

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže t.j. 05.09. bude víťaz určený podľa množstva laikov od fanúšikov na FB stránke - t.j. ktorý model - outfit bude mať najviac laikov - ten vyhráva 1. cenu a  v poradí 2. sa umiestni na 2. mieste. 
Vyhlásenie bude prebiehať 05.09.2023. Výhercovia budú oboznámení na facebooku  06.09.2023 a osobne cez správu na FB.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené - na stránkach Facebook, Instagram a na web stránke e-shopu v kategórii blog.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 

Spôsob odovzdania výhry:
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov:
Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov.

Záverečné ustanovenia:
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť FAVAB s.r.o. nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti FAVAB s.r.o. takéto záväzky ani nevznikajú.

V Bratislave, dňa 04.08.2023
Váš Favab

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz